Ouders

Vakantieregeling 2017 - 2018

frog 830869 1920 1
  • Herfstvakantie: 23 okt. t/m 27 okt. 2017
  • Kerstvakantie: 25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
  • Voorjaarsvakantie: 26 feb. t/m 2 mrt. 2018
  • Goede Vrij. & Pasen: 30 mrt. t/m 2 april 2018
  • Koningsdag: 27 april 2018
  • Meivakantie: 30 april t/m 4 mei 2018
  • Hemelvaart: 10 mei t/m 11 mei 2018
  • Pinksteren: 21 mei...
Meer over 'Vakantieregeling 2017 - 2018'

Leerplicht en verlof

colored pencils 388484 1280

Aanvraag bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u gebruik maken van het formulier 'aanvraag bijzonder verlof'.

 

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school wanneer het 4 jaar is. Wanneer een kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Medezeggenschap en Ouderraad

exchange of ideas 222786 1280

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties en on-derwijskundige aangelegenheden. Soms...

Meer over 'Medezeggenschap en Ouderraad'

Wie Waar Wanneer

Beeldmerk OT2 transparant2

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de school assistent op de verschillende scholen van Onderwijsteam 2. Hieronder vindt u het overzicht.

Meer over 'Wie Waar Wanneer'

Links

mac 459196 1280

Links voor ouders

De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het...

Meer over 'Links'

Fotoalbum 2017-2018

Meer over 'Fotoalbum 2017-2018'

Foto's 2016/2017

Meer over 'Foto's 2016/2017'

GVO/HVO

IMG 0653

GVO: Godsdienstig vormingsonderwijs

De Pipegaal is een openbare basisschool voor uw kind. 'Openbaar' betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Daardoor is er ook de mogelijkheid tot het...

Meer over 'GVO/HVO'

Leerlingenraad

leerlingenraad

De leerlingen die in deze raad zitten, zijn gekozen door hun groep. Ze spreken mee en geven hun mening over het reilen en zeilen van onze school. Ook moeten ze soms taken uitvoeren. Elke groep (5 t/m 8) kiest zijn eigen vertegenwoordiger, en één keer in de ca. 8 weken wordt er vergaderd met de...

Meer over 'Leerlingenraad'

Foto's 2015-2016

Kinderboekenweek - raar maar waar

De hele school is in de ban van proefjes!

Meer over 'Foto's 2015-2016'