Ouders

Vakantieregeling 2018/2019

Vakantierooster 2018/2019

Herfstvakantie: maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie: maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: maandag 18-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019
Goede Vrijdag en Pasen : vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Koningsdag: zaterdag 27-04-2019
Meivakantie: maandag 29-04-2019 t/m vrijdag 3-05-2019
Bevrijdingsdag: zondag 05-05-2019
Hemelvaartsdag: donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019
Pinksteren: maandag 10-06-2019
Zomervakantie: maandag 15-07-2019 t/m vrijdag 23-08-2019

Extra vrije...

Meer over 'Vakantieregeling 2018/2019'

Leerplicht en verlof

children 3267812 1280

Aanvraag bijzonder verlof

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Klik hier om alles te lezen over de regels en afspraken rondom extra verlof. En klik hier om het aanvraagformulier voor verlof in te dienen. U krijgt dan binnen 4 dagen bericht.

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Anti-pestprotocol

Omgaan met pesten

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat. Dit doen we door o.a.:
- Te zorgen voor een goed klassenmanagement;
- Duidelijke afspraken en routines op school en in de klas;
- Te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
- Te werken aan een goed groepsklimaat door het inzetten van coöperatieve werkvormen en groepsvormende spelletjes;
- Sterk didactisch handelen, zoals doelgericht werken en gedifferentieerde instructie en verwerking;
- Elke week les te geven in sociaal emotionele...

Meer over 'Anti-pestprotocol '

Medezeggenschap en Ouderraad

exchange of ideas 222786 1280

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties en on-derwijskundige aangelegenheden. Soms...

Meer over 'Medezeggenschap en Ouderraad'

Wie Waar Wanneer

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de school assistent op de verschillende scholen van Onderwijsteam 2. Hieronder vindt u het overzicht.

Meer over 'Wie Waar Wanneer'

Links

mac 459196 1280

Links voor ouders

 

www.50tien.nl 

De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen 

www.kennisnet.nl 

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

www.onderwijsinspectie.nl

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs...

Meer over 'Links'

Fotoalbum 2017-2018

Meer over 'Fotoalbum 2017-2018'

Foto's 2016/2017

Meer over 'Foto's 2016/2017'

GVO/HVO

IMG 0653

GVO: Godsdienstig vormingsonderwijs

De Pipegaal is een openbare basisschool voor uw kind. 'Openbaar' betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Daardoor is er ook de mogelijkheid tot het...

Meer over 'GVO/HVO'

Leerlingenraad

leerlingenraad

De leerlingen die in deze raad zitten, zijn gekozen door hun groep. Ze spreken mee en geven hun mening over het reilen en zeilen van onze school. Ook moeten ze soms taken uitvoeren. Elke groep (5 t/m 8) kiest zijn eigen vertegenwoordiger, en één keer in de ca. 8 weken wordt er vergaderd met de...

Meer over 'Leerlingenraad'

Foto's 2015-2016

Kinderboekenweek - raar maar waar

De hele school is in de ban van proefjes!

Meer over 'Foto's 2015-2016'