Ouders

Jeelo

jeelo logo zonder achtergrond

Wij zijn een Jeelo-school!

Een Jeelo-school heeft als doel om alle leerlingen meer te laten leren. Met Jeelo werkt je kind niet meer in vakken, maar gaat het samen met andere kinderen maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Bekijk hieronder het filmpje met informatie voor...

Meer over 'Jeelo'

Leerplicht en verlof

children 3267812 1280

Aanvraag bijzonder verlof

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Klik hier om alles te lezen over de regels en afspraken rondom extra verlof. En klik hier om het aanvraagformulier voor verlof in te dienen. U krijgt dan binnen een week bericht.

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Kindpakket: iets voor jou?

Tekengebied 22x 300x255

Eén op de acht kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via...

Meer over 'Kindpakket: iets voor jou?'

Anti-pestprotocol

Omgaan met pesten

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat. Dit doen we door o.a.:
- Te zorgen voor een goed klassenmanagement;
- Duidelijke afspraken en routines op school en in de klas;
- Te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
- Te werken aan een goed groepsklimaat door het inzetten van coöperatieve werkvormen en groepsvormende spelletjes;
- Sterk didactisch handelen, zoals doelgericht werken en gedifferentieerde instructie en verwerking;
- Elke week les te geven in sociaal emotionele...

Meer over 'Anti-pestprotocol '

Medezeggenschap en Ouderraad

exchange of ideas 222786 1280

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties en on-derwijskundige aangelegenheden. Soms...

Meer over 'Medezeggenschap en Ouderraad'

Vakanties en vrije dagen

Vakantie 2

Vakantierooster  2022/2023


• Zomervakantie 2022: 18 juli t/m 26 aug. 2022
• Herfstvakantie: 17 okt. t/m 21 okt. 2022
• Kerstvakantie: 23 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
• Voorjaarsvakantie: 27 febr. t/m 3 maart 2023
• Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10 april 2023
• Meivakantie: 24 april t/m...

Meer over 'Vakanties en vrije dagen '

Wie Waar Wanneer

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de school assistent op de verschillende scholen van Onderwijsteam 2. Hieronder vindt u het overzicht.

Meer over 'Wie Waar Wanneer'

GVO/HVO

IMG 0653

GVO: Godsdienstig vormingsonderwijs

De Pipegaal is een openbare basisschool voor uw kind. 'Openbaar' betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Daardoor is er ook de mogelijkheid tot het...

Meer over 'GVO/HVO'

Leerlingenraad

De leerlingen die in deze raad zitten, zijn gekozen door hun groep. Ze spreken mee en geven hun mening over het reilen en zeilen van onze school. Ook moeten ze soms taken uitvoeren. Elke groep (3 t/m 8) kiest zijn eigen vertegenwoordiger, en één keer in de ca. 8 weken wordt er vergaderd met de locatie-coördinator. Op deze vergadering, die ongeveer een half uur duurt en onder schooltijd wordt gehouden, worden de punten besproken die door de groep zijn ingebracht. De leerling die het punt inbrengt moet het nader toelichten en daarna kan er...

Meer over 'Leerlingenraad'

Links

mac 459196 1280

Links voor ouders

 

www.50tien.nl 

De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen 

www.kennisnet.nl 

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

www.wijzeroverdebasisschool.nl

Wijzer over de basisschool: tips voor betrokken ouders. Nuttige...

Meer over 'Links'