Missie en visie

plein3

Onze missie: 

Allemaal...... met plezier samen leren op de Pipegaal.

Voor goed onderwijs vinden we het van belang dat kinderen in een sfeer van rust en regelmaat de school als een veilige plek ervaren en hier met plezier naar toe gaan. Een plek waar ze gezien worden en waar de leerkrachten vertrouwen uitstralen.

Onze visie:

Op de Pipegaal streven we naar adaptief onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs is afgestemd op 3 basisbehoeften:

  • 'Ik hoor erbij'
  • 'ik kan dat zelfstandig'
  • 'Ik mag dat zelf regelen'

Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen en maximaal tegemoet komen aan drie basisbehoeften van kinderen: geloof in eigen kunnen (competentie), de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie) en de behoefte aan waardering van anderen (relatie). Tevens willen wij de kinderen leren bewust te worden van zichzelf, opdat zij beseffen dat zij zelf keuzes moeten maken en invloed uit kunnen oefenen op het verloop van hun leven. Om dat waar te kunnen maken in de bijzondere situatie van onze school, streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dat is een leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van en met elkaar en leren in een passende zelfstandigheid te werken.