Praktische info

Aanmelden nieuwe leerlingen

IMG 20150915 WA0004

Aanmelding

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Pipegaal, maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een...

Meer over 'Aanmelden nieuwe leerlingen'

Privacybeleid

Basisschool De Pipegaal vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

Persoonsgegevens
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs “Gearhing”...

Meer over 'Privacybeleid'

Schooltijden

appointment 15979 1280

Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.05 uur

Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

GYMROOSTER

Woensdag:

11.00-11.45 uur: Groep 4
11.45-12.30 uur: Groep 5
12.30-13.15 uur: Groep 6/7
13.15-14.00 uur: Groep...

Meer over 'Schooltijden'

Vakanties en vrije dagen

Vakantie 2

Vakantierooster  2022/2023


• Zomervakantie 2022: 18 juli t/m 26 aug. 2022
• Herfstvakantie: 17 okt. t/m 21 okt. 2022
• Kerstvakantie: 23 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023
• Voorjaarsvakantie: 27 febr. t/m 3 maart 2023
• Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10 april 2023
• Meivakantie: 24 april t/m...

Meer over 'Vakanties en vrije dagen '

Leerlingenzorg

leerlingenzorg

Leerlingzorg op De Pipegaal

Leerlingzorg

Bij een school hoort een goed zorgbeleid. Wij willen er namelijk voor zorgen dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Binnen ons onderwijs willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Wanneer er problemen...

Meer over 'Leerlingenzorg'

Wie Waar Wanneer

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de school assistent op de verschillende scholen van Onderwijsteam 2. Hieronder vindt u het overzicht.

Meer over 'Wie Waar Wanneer'

Onderwijsteam 2

OT

De organisatie van ons onderwijsteam

OBS De Pipegaal is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Stichting Kyk. Met De Skulpe in Hindeloopen, De Meiboom in Warns en De Populier in Makkum vormen we onderwijsteam 2.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen...

Meer over 'Onderwijsteam 2'

Buitenschoolse opvang Kids First

kidsfirst

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben!

Kids First COP groep is een laagdrempelige en innoverende kinderopvang, die met betrokken medewerkers en eigentijdse ouders, geheel gericht is op professionele en vertrouwde kinder- en peuteropvang, buitenschoolse...

Meer over 'Buitenschoolse opvang Kids First'

Hoofdluis

luisje

Hoofdluis, hoe gaan we daar op de Pipegaal mee om?

Verantwoordelijkheid

Hoofdluisbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders, school en GGD Fryslân hebben op dit terrein ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden.

Wie doet wat?

Ouders

Ouders/verzorgers controleren hun kinderen...

Meer over 'Hoofdluis'

Links

mac 459196 1280

Links voor ouders

 

www.50tien.nl 

De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen 

www.kennisnet.nl 

Kennisnet: voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

www.wijzeroverdebasisschool.nl

Wijzer over de basisschool: tips voor betrokken ouders. Nuttige...

Meer over 'Links'