Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelding

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Pipegaal, maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek. U krijgt dan een rondleiding onder schooltijd zodat u een beter beeld krijgt van de dagelijkse gang van zaken bij ons op school. Tevens kunt u "sfeer proeven" en eventuele vragen stellen. Het formulier 'verzoek tot inschrijving' is op school verkrijgbaar.

Heeft u interesse in een rondleiding op onze school?
Neemt u dan contact op met Ellen Wildeboer, locatiecoördinator,
telefoonnummer: 0515-542189

Schoolgewenning nieuwe leerlingen (4-jarigen)

De laatste 2 maanden voor de vierde verjaardag bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van gewenningsdagen. Het doel van gewenningsdagen is het kennismaken met de kinderen/groep en de leerkracht. Kinderen kunnen maximaal vier dagen meedraaien in de kleutergroep. Het is geen verplichting om gebruik te maken van de gewenningsdagen (In praktijk blijkt twee dagen vaak voldoende). Er kunnen argumenten zijn om van het maximaal aantal gewenningsdagen af te wijken. Ouders en directeur hebben hier dan overleg over. De leerkracht neemt contact met de ouders van de nieuwe leerling op om het 'meedraaien' te plannen. Als het kind op de kinderopvang/peuterspeelzaal zit is het aan te raden daar de vierde verjaardag te vieren. December is een drukke maand met veel festiviteiten. Kinderen die in december 4 jaar worden adviseren we om in januari in te stromen. Kinderen die in juli 4 jaar worden adviseren we om in het nieuwe schooljaar in te stromen. Ook hier geldt dat in deze maand er nog veel activiteiten zijn. Tevens is de groepssamenstelling na de zomervakantie weer anders.

Tussentijdse instroom van nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun schoolloopbaan op onze school willen aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie/intern begeleidster. Tijdens dat gesprek gaat het om uitwisseling van informatie over het kind. Daarna neemt de intern begeleidster van De Pipegaal contact op met de intern begeleider van de huidige school. We gaan er vanuit dat in dergelijke situaties de ouders contact hebben gehad met de directie van de huidige school. Bij inschrijving en plaatsing op 'De Pipegaal' wordt een onderwijskundig rapport van de uitschrijvende basisschool gevraagd.


Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek:
Neemt u dan rechtstreeks contact op met Jella van Seters
telefoonnummer: 06-45444610 of jella.vanseters@kykscholen.nl