Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

GVO/HVO

GVO: Godsdienstig vormingsonderwijs

De Pipegaal is een openbare basisschool voor uw kind. 'Openbaar' betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Er is ruimte voor verschillen in overtuiging en opvatting. Daardoor is er ook de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstig vormingsonderwijs.

Het godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen:

  • om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen
  • om vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie
  • om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen
  • om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen


Het protestants-christelijk godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) wordt gegeven door docenten namens kerken of levensbeschouwelijke organisaties zoals IKOS (Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken) aan de leerlingen van groep 7 en 8.

 

HVO: Humanistisch vormingsonderwijs

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus, waarop we niet direct antwoord weten.

In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

De leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ideeen en ervaringen
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, weten en doen
  • leren open te staan voor meningen van anderen
  • leren om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging

Een paar voorbeelden van thema's die in een HVO-jaar behandeld worden zijn:


- feesten
- arm en rijk
- buitengesloten worden
- pesten
- jaloezie
- verdriet

Deze thema's komen aan de orde op het moment dat bij de leerlingen vragen zijn. De inhoud van de lessen wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Group 30