Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onderwijstijd en methoden

Vakgebied

Groepen

Lestijd vakgebied

Bewegingsonderwijs

1-2

7,2 uur

Bewegen in de basisschool

Bewegingsonderwijs

Waaronder 1 x in de 14 dagen zwemmen 

3-8

1,3 uur

Bewegen in de basisschool

Werken met ontwikkelingsmateriaal

1-2

8 uur

Rekenplein/Met sprongen vooruit

Muziek

1-2

0,3 uur

123ZING

Muziek

3-4

0,45 uur

Vakdocent muziek

Muziek

5-6

0,3 uur

Vakdocent muziek-instrument bespelen

Taalontwikkeling in de kring

1-2

2,15 uur

Fonetisch bewustzijn en map begrijpend luisteren

Rekenontwikkeling in de kring

1-2

2,3 uur

Rekenplein/Met sprongen vooruit

Spelling

3-8

5 uur

Staal

Leesonderwijs - Aanvankelijk lezen

3-4

7,3 uur

Veilig Leren Lezen

Voortgezet lezen - woordenschat

5-8

5 uur

-

Rekenen

3-8

5 uur

De wereld in getallen/Bareka,/Met sprongen vooruit/Wizz spellen/Gynzy rekenen/Rekentuin

Schrijven

3-4

1 uur

Pennenstreken

Schrijven

5-8

0,3 uur

Pennenstreken

Frysk

3-8

0,5 uur

Spoar 8

Engels

3-8

0,3 uur

Blink Engels

Sociale vorming

3-8

1 uur

Kwink

Jeelo

waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer, burgerschap, begrijpend lezen toepassen van rekenen en spelling, Drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid. Engels en Fries, en ICT.

1-4

4 uur

Jeelo

Jeelo

waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer, burgerschap, begrijpend lezen toepassen van rekenen en spelling, Drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid. Engels en Fries, en ICT.

5-8

5 uur

Jeelo

Methoden

123 ZING

De complete muziekmethode

123ZING biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1-8. Daarnaast is er een aanbod van ruim 650 lessen en liedjes waarin alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. 

  • Doorlopende leerlijn: muzieklessen voor groep 1 t/m 8 volgens de leerlijn muziek van het SLO.
  • Alle domeinen: alle domeinen van muziekonderwijs komen ruimschoots aan bod!
  • Creëren en componeren: ontdek het zelf maken van muziek met de 123ZING Studio.
  • Energizers: deze korte muzikale tussendoortjes zorgen voor frisse energie in de klas.

Kik hier voor meer informatie

De Wereld in getallen

Het rekenonderwijs van de toekomst

Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

Duidelijk gestructureerd programma

De wereld in getallen biedt een schooljaarvullend programma van 36 lesweken: 9 blokken van 4 weken. Elk blok telt 3 basisweken en 1 week voor remediëren, herhalen, verrijken, de toets en het rekenwiskundige vraagstuk Eureka. In elke week staat 1 domein centraal. In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt geïntroduceerd en geoefend. In een week komen dus 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. In elke les van De wereld in getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig werken.

Veel beleving door herkenbare filmpjes en Eureka’s

Rekenen is overal. Dit wil De wereld in getallen zichtbaar maken. Daarom start elk nieuw lesdoel met een filmpje, waarin het doel in een herkenbare, realistische context wordt getoond. Zo sluit rekenen aan op de belevingswereld van kinderen en blijven ze gemotiveerd. Nieuw is het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk Eureka, waarbij alle kinderen aan het eind van elk blok hun 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren inzetten.

Bareka

online rekentoetsen

Bareka Toetsen

Bandstra Speciaal Rekenadvies is in 2008, vanuit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, gestart met de ontwikkeling van een online toets- en oefenprogramma, Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Bareka Online Rekentoetsen en een digitaal oefenprogramma.

Wetenschappelijk Onderzoek

De Bareka Online Rekentoetsen zijn ontwikkeld op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, binnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland.

Stichting WAAR

Bandstra Speciaal Rekenadvies is betrokken bij de oprichting van de Stichting WAAR.

De stichting is opgericht op 15/1/2020 en gaat werken aan het voorkomen en oplossen van Automatiseringstekorten en Rekenachterstanden.

Voor nadere informatie zie de website: www.stichtingwaar.nl

 

Wizz rekenspellen

Spelenderwijs leren rekenen

Spelen kan je doen vergeten dat je daadwerkelijk aan het leren bent. Rekenspellen doen precies dit! Kinderen zijn lekker aan het spelen en lossen intussen sommen op. Door regelmatig spelenderwijs te oefenen onthouden kinderen beter. Dat geldt niet alleen voor rekenen, maar ook voor taal en andere vakken. Spelenderwijs leren rekenen op school is een effectieve en leuke manier om kinderen te helpen rekenen-wiskunde te begrijpen en hun vaardigheden te oefenen. Door middel van spellen en actieve werkvormen kunnen kinderen vaardigheden oefenen zoals tellen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bovendien zorgt spelenderwijs leren rekenen voor meer begrip en inzicht in wiskundige concepten. 

Gynzy rekenen

De Werelden van rekenen

De leerlijn van rekenen is opgedeeld in negen domeinen. Elk domein heeft een eigen “Wereld” in Gynzy. Binnen deze Werelden zijn de onderwerpen te vinden als “Eilanden”. Elk van de Eilanden bestaat uit een aantal specifieke leerdoelen. Naast leren in de Werelden is het ook mogelijk om Gynzy bij je favoriete lesmethode te gebruiken.

 

Getalbegrip

De basiskennis die nodig is voor rekenen, met o.a. het kennen van de getallen, tellen, vergelijken, plaatsen op getallenlijnen, splitsen en structureren en het kennismaken met kommagetallen.

Optellen en aftrekken

De bewerkingen met plus- en minsommen, met o.a. handig rekenen, automatiseren, hoofdrekenen, schattend rekenen en rekenen met kommagetallen.

Vermenigvuldigen & Delen

De bewerkingen met keer- en deelsommen, met o.a. handig rekenen, automatiseren, schattend rekenen en rekenen met kommagetallen.

Rekentuin

Rekenen oefenen met plezier!

Rekentuin is hét online oefenprogramma ter aanvulling op je methode. Rekentuin bevat extra oefenstof naast de rekenmethode of meer uitdaging voor alle leerlingen. In Rekentuin oefenen kinderen vanaf groep 1 t/m 8 spelenderwijs en op hun eigen niveau rekenvaardigheden met uitdagende online rekenspellen.